تبلیغات
آموزش هاست - سی پنل - پلسک - مجازی سازی - مدیریت سایت - مدیریت سرور - مفاهیم - چگونگی دسترسی به پنل پلسک
آموزش هاست - سی پنل - پلسک - مجازی سازی - مدیریت سایت - مدیریت سرور - مفاهیم
آموزش هاست - اف تی پی - سی پنل - پلسک - مجازی سازی - مدیریت سایت - مدیریت سرور - مفاهیم

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 20 مرداد 1390

چگونه به کنترل پنل دستر سی پیدا کنم ؟
من از کنترل پنل Plesk ( پلسک ) استفاده می کنم .آدرس کنترل پنل من کجاست ؟
نحوه دسترسی به کنترل پنل Plesk به دو صورت زیر امکان پذیر است.
1-با استفاده از نام دامنه
برای دسترسی به کنترل پنل ابتدا آدرس سایت خود را وارد و سپس عبارت 8443: را تایپ کنید.
به عنوان مثال:
https://youdomain.com:8443
http://
youdomain.com:8880
که پرت 8880 جهت استفاده از پروتکل http  و پرت 8443 جهت استفاده  از بستر امن تر
که به جای
youdomain.com شما باید نام سایت خود را وارد کنید.
2- با استفاده از ip :
برای دسترسی به کنترل پنل در این روش ابتدا ip مربوط به سایت خود را از سرویس دهنده گرفته و یا با استفاده از دستور ping به ip سایت خود دسترسی پیدا کنید.  و سپس همانند بالا آدرس را وارد کنید.
https://xxx.xxx.xxx.xxx:8443
https://
xxx.xxx.xxx.xxx:8880
که در مثال بالا به جای این ip ، باید Ip وب سایت خودتان را وارد کنید.
که پرت 8880 جهت استفاده از پروتکل http  و پرت 8443 جهت استفاده  از بستر امن ترارسال توسط پیمان کوره پز